Energetická cysta

Energetická cysta – model
Existuje taková myšlenka. Jestliže se stane nehoda nebo úraz, energie této nehody či úrazu vstoupí do těla. Zákony termodynamiky nám říkají, že energie nemůže být vytvořena ani zničena. Zároveň nám také říkají, že přirozená tendence částic (atomů a molekul) a energie vede k rozpadu. Tento rozpad je nazývám entropie.
Když se vnější energie dostane v době nehody nebo zranění do lidského těla, je tato energie vyšší než ta normální. Tuto vnější energii nazveme energií úrazu.
Vnikne-li energie úrazu do těla, prostoupí do tkáně do hloubky, která je determinována velikostí síly kolize versus hustota tkáně. Můžeme si tuto sílu představit také jako moment střely. Tato síla nebo moment pak snadno nebo těžce, podle hustoty nebo mazlavosti tkáně, do ní proniká. Takže úder na chodidlo nebo kotník může pronikat celou cestu od kotníku až do pánve. Když energie dosáhne hloubky maximálního průniku, zastaví se a vytvoří v tomto místě „kouli“, která je plna cizí nebo vnější energie, jež tam nepatří.
Jestliže je tělo vitální a schopné, může se energie úrazu rozptýlit a začíná normální ozdravný proces.. není-li tělo schopné energii rozptýlit, stlačuje ji do stále menší „kuličky“ tak, aby se minimalizovala oblast porušení funkce tkáně v těle.
Jestliže se energie úrazu stále více stlačuje a ohraničuje, zvyčuje se v této energetické kuličce chaos a vytváří se energetická cysta.
Energetická cysta může a také zapříčiňuje tam, kde je v tkáni usazena, bolest a ztrátu vitality.
Bohužel nemohu najít, z které knihy jsem si tento text opsala.
Ale ve své praxi jsem se mnohokrát setkala s podobným jevem.
Stále se učím a hledám odpovědi, když se mi nedaří dojít k úplnému uvolnění těchto energetických cyst v těle. Vidím na těle, jak si našlo kompenzaci v postoji i v pohybu. (často ke mně přicházejí lidé až po letech od úrazu, kdy selhaly ostatní cesty) Uvolním napětí i energetické dráhy, ale někdy k uvolnění použiji návrat do vzpomínky skrze tělo… a nekdy to přijímám jako mravenčí práci, kdy jako slupky cibule postupně odstraňujeme nánosy nezpracovaných přepisů a kompenzací.
Vím, že to jde. Proč to nejde vždy ? Nevím. Já osobně v tom vnímám další přesah. Přesah, který se dá nazvat poutí a úkoly našeho života.