Biodynamická Práce s tělem

Biodynamická Práce s tělem vychází z biodynamických masáží a bioenergetiky, které pro harmonizaci a uzdravení využívají Vaše vlastní sebeléčivé a regenerační síly. Tělo, mysl a emoce, stejně jako systém energetických drah, center či obalů, jsou v biodynamice chápány jako jeden nedělitelný celek, který tvoří Vaši jedinečnost.

Jak Práce s tělem probíhá?
1. Základem je úvodní konzultace pro pojmenování problému, tématu, Vašeho záměru či přání, které očekáváte (např. „bolí mě záda a vím, že je to spojené s psychikou, chci s tím něco udělat“, „jsem po rozchodu a cítím se hrozně, chci s tím něco udělat.“)


2. Vlastní Práce s tělem. Ta může mít podobu masáže vedené terapeutickým způsobem, na které se na rozdíl od běžné masáže aktivně podílíte: sledujete své aktuální tělesné pocity (ztuhlost, napětí, ochablost, únava, bolest…), zkoušíte je vnímat i prostorově (např. „je to jako bych měl mezi lopatkami velký šedý kámen“). S těmito tělesnými vjemy se mohou objevovat i různé emoce, myšlenky, vzpomínky, asociace, vize.., které začínají vytvářet souvislosti a Vám je hned jasnější, co je třeba udělat a co změnit. Fyzickou úlevu přináší masáž či případně biodynamické cvičení (např. je-li potřeba nabudit energii, pomůže dupání či skákání), emoční úlevu přinese vyventilování svých pocitů (někdy dokonce stačí pouhá pozornost věnovaná vlastnímu nitru) a mentální úlevu to, že máte ve věci o něco jasněji, než jste měli předtím.


3. Zažívání – 5-10 minut po terapii zůstáváte ležet, odpočíváte a tím dáváte prostor rozběhnutým uzdravujícím a harmonizujícím procesům, aby mohly probíhat.

Poznámka: Pokud v současné době navštěvujete psychoterapii, léčíte se psychiatricky, užíváte psychofarmaka či jiné léky, poraďte se o vhodnosti tohoto přístupu s Vaším lékařem. Biodynamická práce s tělem nenahrazuje odbornou lékařskou, psychoterapeutickou ani psychiatrickou péči.