Rodinné konstelace

Konstelace jsou jednou z možností, jak se podívat na své situace, které se nám nedaří ovlivnit, změnit.
„Já si nemůžu pomoct“, „Proč se mi to pořád opakuje“, „Ať dělám, co dělám, pořád to nejde změnit“… to jsou jen namátkou vybrané věty, které vedou k touze po konstelačním náhledu.
Uvidět neviděné…, tak by se dalo zjednodušit, o co v konstelačním náhledu jde.
Někdy je to opravdu jen náhled a stačí to.
Někdy je ale potřeba uznat část v sobě, v rodovém systému, která byla potlačena, vytěsněna „ze světla“. Nemluví se o ní.
Díky konstelacím se můžeme takové části dotknout, uvidět ji, uznat, uctít, přijmout…
Přijetí vnímám jako jeden z nejsilnějších nástrojů konstelací, jejichž autorem je Bert Hellinger.

Na jaké otázky, situace, lze konstelace využít?

Vždy je nutné ptát se sám za sebe, co já nevidím, proč se mi toto děje. V mém vnímání je důležitou součástí touha po proměně, po sebeuzdravení.

Nejde se mít otázky typu: Co si myslí druhý, já bych chtěl/a vědět, jak to má apod.

A jak to probíhá?
Jako konstelář si vyslechnu Váš příběh, doptám se na podrobnosti nejen z příběhu, ale i na fakta rodu (nepřiznané děti, ztráty majetku, rozvody… a poté Vás vyzvu k rozestavění konstelace z osob, které vyberu na základě vašeho příběhu. Posadíte se a stanete se pozorovateli.

Mou povinností je nejen vidět souvislosti daného příběhu a konstelaci vést, ale i držet bezpečný prostor pro všechny zúčastněné.

Ceny záměrně rozděluji na cenu s vlastní konstelací (800,-Kč) a cenu bez vlastní konstelace (200,-Kč) … a to z důvodu možnosti „ochutnávky“ i pro lidi, co konstelace nikdy nezažili a rádi by tuto techniku vyzkoušeli.

Přihlášení

Poptávka